Vedení účetnictví pro fyzické osoby

Přenechte nám starosti se svým účetnictvím.

Nabízíme vám

Naše vedení účetnictví pro fyzické osoby přináší řadu výhod, které vám umožní efektivně řídit své finanční záležitosti.

  Evidence příjmů a výdajů

Zaznamenávání všech příjmů z podnikatelské činnosti a sledování a evidování výdajů, které jsou spojeny s podnikáním.

  Fakturace

Vystavování a evidování faktur za poskytnuté služby nebo prodané produkty a kontrola termínů splatnosti faktur od dodavatelů.

  Bankovní transakce

Sledování a zaznamenávání všech bankovních transakcí.

  Daňové účetnictví

Výpočet a odvod daní z příjmů fyzické osoby, případně daní dalších. Sledování termínů a podání daňových přiznání.

  Evidence majetku

Evidence hmotných aktiv a jejich odpisování v souladu s předpisy.

  Mzdové účetnictví

Vedení mzdového účetnictví včetně zdanění mezd, sociálního a zdravotního pojištění.

  Reportování

Příprava finančních zpráv, výkazů zisku a ztráty, rozvahy pro interní i externí účely.

Proč

Správné účetnictví?

Správné účetnictví je klíčové pro vaše podnikání z několika důvodů:

Sledování finančního zdraví

Účetnictví umožňuje fyzickým osobám sledovat své příjmy a výdaje, což poskytuje přehled o celkovém finančním zdraví podnikání.

Plánování a rozhodování

Na základě účetních informací mohou fyzické osoby lépe plánovat budoucnost, stanovovat si cíle a rozhodovat o investicích nebo úsporných opatřeních.

Daňová povinnost

Účetnictví je klíčové pro správný výpočet daní. Pomáhá minimalizovat rizika chyb při podávání daňových přiznání a zajišťuje, že jsou splněny všechny daňové povinnosti.

Odvětvová analýza

Fyzické osoby mohou prostřednictvím účetnictví analyzovat příjmy a výdaje, což pomáhá při strategickém plánování.

Získání finančních prostředků

Při potřebě získat úvěr nebo investice je správně vedené účetnictví klíčovým faktorem pro důvěryhodnost a schopnost splácet.

Transparentnost pro daňové úřady

Fyzické osoby musí dodržovat daňové předpisy. Pravidelné vedení účetnictví umožňuje transparentní a správné podávání účetních záznamů daňovým orgánům.

Správa hotovosti

Účetnictví umožňuje sledovat tok hotovosti, což je klíčové pro udržení dostatečné likvidity a řízení platební schopnosti.

Analýza ziskovosti

Účetní záznamy umožňují posoudit ziskovost jednotlivých produktů, služeb nebo obchodních aktivit, což může vést k efektivnějšímu alokování zdrojů.

Proto jsme tu my, účetnictví Novotný.

Nezávazně nás kontaktujte

Spojte se s námi

Rádi vám zodpovíme vaše dotazy.
Najdeme pro vás to nejlepší řešení.
Nezávazně.

nebo vyplňte formulář