Vedení účetnictví pro firmy

To správné účetnictví pro světlou budoucnost vaší firmy.

Nabízíme vám

Naše vedení účetnictví pro firmy obnáší celou řadu činností, které jsou nezbytné pro správné a transparentní hospodaření firmy

  Evidence účetních dokladů

Shromažďování a evidence všech účetních dokladů, jako jsou faktury, účetní záznamy, smlouvy a další dokumenty týkající se finančních transakcí.

  Podvojné účetnictví

Dodržování principů podvojného účetnictví, kde každá finanční transakce má dva protiúčty, což umožňuje sledovat pohyb finančních prostředků a udržovat správnou bilanci.

  Daňové účetnictví

Vedení účetnictví v souladu s daňovými předpisy a povinnostmi, včetně výpočtu daní z příjmu a dalších daní.

  Mzdové účetnictví

Správa mzdových procesů, včetně výpočtu mzdy, odvodů na sociální a zdravotní pojištění a dalších povinností v oblasti zaměstnanců.

  Finanční výkazy

Sestavování a prezentace finančních výkazů, jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow statement, které poskytují přehled o finančním stavu firmy.

  Auditní příprava

Příprava dokumentace a informací pro interní nebo externí audit, pokud je to vyžadováno.

  Dodržování právních a účetních předpisů

Dodržujeme všech platných právních a účetních předpisů, které se vztahují k danému podnikání a jeho odvětví.

  Elektronické účetnictví a software

Využíváme moderní technologie a software pro efektivní správu účetnictví a generování potřebných reportů.

Proč

Správné účetnictví?

Správné účetnictví je klíčové pro vaši firmu z několika důvodů:

Transparentnost finanční situace

Účetnictví poskytuje jasný a přesný obraz o finanční situaci firmy. Manažeři a majitelé tak mají přehled o aktivech, pasivech, nákladech a výnosech.

Rozpoznání trendů a vzorů

Sledování účetních dat umožňuje identifikovat dlouhodobé trendy a vzory. To je klíčové pro strategické plánování a přizpůsobení se měnícím se podmínkám na trhu.

Plánování a rozpočtování

Účetnictví poskytuje základ pro tvorbu rozpočtu a plánování budoucích investic. Firma může lépe alokovat zdroje a minimalizovat finanční rizika.

Dodržování zákonů a daňových povinností

Každá firma má povinnost dodržovat určité zákony a daňové předpisy. Správné účetnictví pomáhá firmě plnit tyto povinnosti a minimalizovat riziko daňových problémů.

Podpora růstu a investic

Investoři, věřitelé a potenciální partneři často vyžadují přístup k účetním záznamům předtím, než uzavřou dohodu nebo investují. Kvalitní účetnictví tedy může přitáhnout kapitál a podporovat růst firmy.

Prevence podvodů a chyb

Manažeři potřebují aktuální a spolehlivé informace pro rozhodování. Účetnictví poskytuje potřebné údaje o nákladech, výnosech a ziskovosti, což usnadňuje informovaná rozhodnutí.

Proto jsme tu my, účetnictví Novotný.

Nezávazně nás kontaktujte

Spojte se s námi

Rádi vám zodpovíme vaše dotazy.
Najdeme pro vás to nejlepší řešení.
Nezávazně.

nebo vyplňte formulář