Mzdová a personální agenda

Správné zpracování a vedení mezd pro úspěšné fungování vašeho podniku.

Nabízíme vám

Dlouholeté zkušenosti v oblasti vedení a zpracování mzdové agendy.

  Personální správa

  Příprava pracovních smluv, dodatků k smlouvám a dalších dokumentů týkajících se zaměstnání.


  Podpora při administrativních záležitostech spojených s nástupem a odchodem zaměstnanců.

  Sociální a zdravotní pojištění

  Správa odvodů na sociální a zdravotní pojištění pro zaměstnance.


  Komunikace s příslušnými orgány a institucemi, aby byly splněny všechny povinnosti spojené se sociálním a zdravotním pojištěním.

  Mzdové účetnictví

  Výpočet mezd v souladu s platnými zákony a předpisy.


  Výpočet příplatků, odměn a dalších složek mezd.


  Správa daní a odvodů spojených s mzdami.

Proč

Správné vedení mezd a personální agendy?

Neadekvátní dodržování právních předpisů může mít vážné důsledky pro vaše podnikání:

Právní problémy a sankce

Nedodržování pracovněprávních předpisů a nařízení může vést k právním problémům, včetně možných soudních sporů. Podnikatel může být vystaven pokutám a sankcím, pokud jeho podnikání není v souladu s příslušnými zákony.

Finanční ztráty

Nedodržování mzdových předpisů může způsobit finanční ztráty v důsledku pokut, odškodnění zaměstnancům nebo dokonce pozastavení podnikatelské činnosti.

Škody na pověsti podnikatele

Právní problémy spojené se zaměstnanci mohou negativně ovlivnit pověst podnikatele a způsobit potíže při získávání nových zaměstnanců nebo obchodních partnerů.

Proto jsme tu my, účetnictví Novotný.

Nezávazně nás kontaktujte

Spojte se s námi

Rádi vám zodpovíme vaše dotazy.
Najdeme pro vás to nejlepší řešení.
Nezávazně.

nebo vyplňte formulář